Nieuws

Voorjaarsconcert 15 juni 2024 in het Grietenijhûs in Makkinga

VOORJAARSCONCERT


Zaterdag 15 juni Aanvang 20.00 uur

Onder leiding van onze nieuwe dirigent : Sipko Feikens


Locatie: Grietenijhûs Makkinga


Gratis entree


Er is een verloting in de pauze

Crescendo Makkinga stelt Sipko Feikens aan als dirigent.

Vanaf juni 2023 was er bij Crescendo Makkinga een vacature ontstaan door het vertrek van dirigent Rolf Dekker. Op korte termijn werd er gezocht naar een vervanger om zo de komende repetities door te kunnen laten gaan.
Dirigent Sipko Feikens werd bereid gevonden om als interim dirigent voorlopig het orkest te leiden. Tijdens deze periode zou Crescendo op zoek kunnen naar een nieuwe vaste dirigent.

Echter tijdens de interim periode bleek van beide kanten dat er een goede klik was tussen orkest en dirigent.
Na een goed gesprek met de selectie commissie en dirigent is besloten om niet verder op zoek te gaan naar een andere dirigent en met Sipko verder te gaan.

Op de repetitie van 1 maart 2024 (zie foto) is Sipko bedankt door voorzitter Jan Donker voor zijn periode als interim dirigent en is hij tegelijkertijd door voorzitter en orkest welkom geheten als vaste dirigent.

Van beide kanten is de hoop uitgesproken op een mooie samenwerking voor de komende tijd als goede basis om weer vooruit te komen met het orkest en plannen te gaan maken voor de toekomst.


HENK BOOTSMA 70 JAAR MUZIKANT.

Tijdens het concert “Let’s Make Music(al)!” van Crescendo Makkinga is Henk Bootsma gehuldigd als 70 jaar muzikant.

Afgelopen zaterdagavond was er een concert van Crescendo o.l.v. dirigent Rolf Dekker. Er werd een gevarieerd programma te luister gegeven waarin voor de pauze er aandacht is besteed aan Nederlandse componisten. Zo was er het warme  “Fidelium” van Arend Gerds gebaseerd op het koraal “Groot is Uw trouw”. Gevolgd door “Les Memoires des Moresnet” van Thom Zigterman waarin de vrijstaat Moresnet wordt beschreven. Vervolgens waren er twee stukken gecomponeerd door Eric Swiggers op het programma. “Thinking of you” een bugelsolo mooi vertolkt door Tjipke de Boer. In het tweede stuk “Clouds” worden muzikaal verschillende wolken beschreven met als hoogte punt een ware donderwolk die tot uitbarsting komt.

Voordat de pauze begint wordt Henk Bootsma even speciaal in het zonnetje gezet.  Bootsma krijgt de gouden speld voor 70 jaar muzikant. Bootsma is niet alleen muzikant hij heeft zich ook altijd enorm ingezet voor Crescendo. Zo is hij 37 jaar voorzitter geweest, maar ook nu nog is hij erbij wanneer er een actie op touw wordt gezet. Een mooie uitspraak van Bootsma is “Waar het gesproken woord stopt, begint de muziek”.

Presentatrice Esther Veenstra neemt je ook na de pauze weer mee in de verhalen die bij de muziekstukken horen.  Bekende musicals zoals ”A brand new day” en “ABBA gold” , waarin bekende popnummers te horen zijn,  worden afgewisseld met musical verhalen zoal “Elisabeth”, “Miss Saigon” en “Joseph and the amazing Technicolor Dreamcoat”. Uit de musical Cats komt “The old Gumbie Cat”                           Crescendo kan terug kijken op een mooi concert met veel en enthousiast publiek.


Schenking "Zangvereniging de Vriendschap".

Langs deze weg bedankt Crescendo Makkinga de "zangvereniging de Vriendschap" voor de schenking.

Nieuwe website online

Sinds 14.53 uur op zaterdag 30 september 2017 is de nieuwe website van Crescendo Makkinga online.

Deze nieuwe site is voorzien van moderne technologieën om goed voorbereid te zijn op de nabije toekomst. Zo schaalt de site nu goed op alle soorten apparaten en is de site alleen nog bereikbaar via HTTPS, waardoor ook aan de veiligheid is gedacht.